Nieuw BTW-ID voor alle eenmanszaken

Fiscaal Actueel 01 – 2018

Bekijk hier Fiscaal Actueel 1 -2018
Fiscaal Actueel 2018 1

Kosten aftrekken verplicht??

Is het verplicht om kosten af te trekken bij de Belastingdienst??
Inkomsten moeten we aangeven voor de Belastingdienst, dit is algemeen bekend, maar zijn we ook verplicht om kosten af te trekken? Het antwoord hierop is: ja. We denken al gauw dat de aftrek van bijv. ziektekosten, eigenwoningrente etc een belastingbesparende gunst is. Het mag en niets moet. Toch is het niet zo. Er kan zelfs een boete worden opgelegd voor het niet nemen van de aftrekpost. We hebben dus geen keuze met betrekking tot het aftrekken van rente en kosten.
Bij mensen met geen of een geringe eigenwoningschuld die in het hoogste tarief vallen, wordt het eigenwoningforfait in het toptarief bijgeteld. De hypotheekrente wordt tegen een lager rentepercentage afgetrokken. Destijds is door de toen verantwoordelijke minister Blok geadviseerd de hypotheekrente dan maar niet af te trekken. Staatssecretaris Wiebes heeft dit advies nu herroepen en eist dat woningeigenaren de hypotheekrente altijd opgeven in hun belastingaangifte. Het niet aftrekken van de rente is in strijd met de wet (belastingontduiking) en kan worden bestraft met een boete.