Voor bewindvoerders

Frank Borsje kan u, als bewindvoerder, helpen met de volgende zaken.

Een bewindvoerder moet op grond van het Burgerlijk Wetboek de volgende documenten aan de kantonrechter overleggen:

  • De eigen verklaring van de bewindvoerder dat hij aan de bedoelde kwaliteitseisen en verplichtingen voldoet.
  • Het verslag van de accountant met diens bevindingen over de wijze waarop aan genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen wordt voldaan.
  • De jaarrekening of de balans en de staat van baten en lasten.
  • De controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening.

Bekijk onze nieuwspagina om op de hoogte te blijven van het laatste ontwikkelingen voor bewindvoerders.

Als bewindvoerder, curator of mentor bent u voor het uitvoeren van startersaudits en het begeleiden van het handhavingstraject bij ons aan het juiste adres. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons via 0492-665467 of mail naar info@accborsje.nl.

 

Voor meer informatie:
Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019
Checklist handhaving bewindvoerders 2019
Checklist toelating bewindvoerders 2019